Fem grunnleggende prinsipper for bærekraft

 
1. Lav vekt
2. Få komponenter
3. Gode materialer
4. Lang levetid
5. «Fra vugge til vugge»
1. Lavest mulig karbonfotavtrykk
2. Ingen giftige kjemikalier
3. Redusert bruk av ikkefornybare
ressurser