Milieu

Milieuvriendelijke productie
Net als in vele andere branches vragen ook onze klanten naar milieuvriendelijke producten. Het is een belangrijke concurrentiefactor geworden om meubels aan te bieden die zijn gemaakt met oog voor het milieu. Voor ons is dat niet iets nieuws waar wij onze productie op aan moeten passen, maar een natuurlijke keuze die wij al lang geleden gemaakt hebben. Maar natuurlijk kan het altijd beter. En daar werken wij iedere dag aan.

Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en kwaliteit. Dat zijn de minimumeisen. Wij proberen hier bovenuit te stijgen door de lat nog hoger te leggen. Wij stellen eisen aan onze onderleveranciers. Wij zijn continu bezig de hoeveelheid verontreiniging en uitstoot te verminderen. En wij proberen continu de milieu- en arbeidsmilieubelasting en het grondstoffenverbruik te reduceren, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en prijs.

Kwaliteits- en milieucertificaten
RBM is gecertificeerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het milieumanagementsysteem ISO 14001. De certificering volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 houdt in dat wij rekening houden met milieu in alle facetten van onze bedrijfsvoering. Wij beschikken over een organisatie en structuren en methodes om het vastgestelde milieubeleid te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden.

Bij ons is dit een continu proces, waarbij wij voortdurend streven naar het verlenen van de beste service. Onze ambitie is een beter milieu te creëren en een steeds betere kwaliteit na te streven, vanaf de keuze van grondstoffen via de productie en de distributie tot aan de keuze van samenwerkingspartners. Zo simpel is het.