Miljø

Miljøvennlig produksjon
Som i mange andre bransjen etterspør våre kunder miljøvennlige produkter. Det er blitt et viktig konkurranseparameter å kunne tilby møbler som er fremstilt med tanke på miljøet. For oss, er dette ingen ny tendens, som vi må tilpasse produksjonen etter, men snarere et naturlig valg som vi har jobbet med lenge. Men vi kan selvfølgelig bli bedre. Det jobber vi med hver dag.

Vi overholder gjeldende lovgivning og bestemmelser på miljø- og kvalitetsområdet. Det er et minimum. Vi forsøker å overgå disse og legger listen enda høyere. Vi stiller krav til våre underleverandører. Vi jobber kontinuerlig for å minske forurensning og utslipp. Og vi reduserer hele tiden miljø- og arbeidsmiljøbelastningen samt ressursforbruket uten å gå på kompromiss med kvalitet og økonomi.

Kvalitets- og miljøsertifiseringer
RBM er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystem DS/ISO 9001 og miljøstyringssystem DS/ISO 14001. Sertifisering etter miljøstyringssystemet ISO 14001 betyr at vi tar hensyn til miljøet i alle aspekter ved drift av virksomheten. Vi disponerer over en organisasjon samt strukturer og metoder til utvikling, etablering og vedlikehold av fastsatt miljøpolitikk.

Hos oss er det en kontinuerlig prosess, hvor vi konstant streber etter å gi best mulige service. Vår ambisjon er å skape et bedre miljø og sikre en stadig bedre kvalitet allerede fra valg av råvarer, produksjon, distribusjon og til valg av samarbeidspartner. Enkelt, ikke sant?