Visste du det?

Resultater fra studier viser at rundt 95 prosent av produktenes totale miljøpåvirkning avhenger av vårt valg av materialer, prosesser og leverandører.